EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк

Назад

УДК: 338.512

І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Проведений аналіз підходів до управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах. Визначено роль калькулювання на основі діяльності (ABC) у системі управління витратами на засадах процесного підходу. Обгрунтовано пропозицію щодо введення для цілей планування та прийняття управлінських рішень такої ознаки класифікації витрат, як "витрати за бізнес-процесами". Розроблено схему витрат кожної стадії основних бізнес-процесів нафтогазовидобувних підприємств.

I. Fadyeyeva, O. Gryniuk

CURRENT ASPECTS OF MANAGEMENT COST ACCOUNTING IN OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Summary

The article presents the results of the analysis of management cost accounting approaches, that are used by oil and gas production enterprises. The role of the activity based costing (ABC) in cost control system, based on process-by-process approach, is determined. The proposal of introducing such criterion of cost classification as "business process costs" for planning and decision making purposes is grounded. The schematic model of costs at each stage of main business processes of oil and gas production enterprise is developed.

№ 5 2015, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

І. Г. Фадєєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Fadyeyeva

Doctor of economics, professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk


О. І. Гринюк

аспірант кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

O. Gryniuk

PhD student of department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Фадєєва І. Г., Гринюк О. І. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 38–42.

Fadyeyeva, I. and Gryniuk, O. (2015), “Current aspects of management cost accounting in oil and gas production enterprises: national and international experience”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.