EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
О. Ю. Амосов, Н. В. Діденко, К. Ю. Лебєдєва

Назад

УДК: [005.95:005.334]+658(043.5)

О. Ю. Амосов, Н. В. Діденко, К. Ю. Лебєдєва

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

В статті розглядаються питання аналізу необхідності впровадження організаційних змін у різноманітних умовах впливу на функціонування підприємства внутрішнього та зовнішнього середовища. Також розглянуто причини проведення заходів антикризового менеджменту. На основі проведених досліджень розроблено механізм антикризового менеджменту в контексті організаційних змін. Обгрунтовано необхідність його застосування в умовах кризових явищ на підприємстві.

O. Amosov, N. Dіdenko, K. Lebеdеva

ROZROBKA MEHANІZMU ANTIKRIZOVOGO MANAGEMENT IN KONTEKSTІ ORGANІZATSІYNIH FOR CHANGE

Summary

In articles rozglyadayutsya supply analіzu neobhіdnostі vprovadzhennya organіzatsіynih for Change in rіznomanіtnih minds vplivu on funktsіonuvannya pіdpriєmstva vnutrіshnogo that zovnіshnogo seredovischa. Takozh rozglyanutі Reason for zahodіv antikrizovogo management. Carrying on osnovі doslіdzhen rozrobleny mehanіzm antikrizovogo management in kontekstі organіzatsіynih for Change. Obгruntovana neobhіdnіst Yogo zastosuvannya in minds krizovoe yavisch on pіdpriєmstvі.

№ 5 2015, стор. 33 - 37

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

О. Ю. Амосов

д. е. н., професор, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

O. Amosov

Doctor of Economics, Professor, Harkіvsky NAUKOVO-doslіdny center іndustrіalnih problems rozvitku National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv


Н. В. Діденко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

N. Dіdenko

vikladach CHAIR ekonomіchnoї teorії that mіzhnarodnoї Economy, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv


К. Ю. Лебєдєва

бакалавр, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

K. Lebеdеva

bachelor, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

Як цитувати статтю

Амосов О. Ю., Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. Розробка механізму антикризового менеджменту в контексті організаційних змін. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 33–37.

Amosov, O., Dіdenko, N. and Lebеdеva, K. (2015), “Rozrobka mehanіzmu antikrizovogo management in kontekstі organіzatsіynih for change”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 33–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.