EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛ-БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА
О. І. Лабурцева

Назад

УДК: 658.87

О. І. Лабурцева

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛ-БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Анотація

У статті розглянуто особливості брендингу продовольчих роздрібних мереж. Обгрунтовано необхідність узгодженого, інтегрованого застосування всіх інструментів комплексу маркетингу для створення сильних торгових марок та максимізації їх вартості. Проаналізовано досвід застосування інструментів маркетингової товарної та цінової політики провідними продовольчими роздрібними мережами на ринку України. Показано, що у сфері товарної політики основними інструментами формування бренду є склад та широта асортименту, наявність власних виробничих підрозділів та торгових марок, забезпечення високої якості та безпечності продуктів харчування, надання супутніх послуг у місцях продажу. У сфері цінової політики найбільш важливу роль відіграють акцентування на доступності цін, диференційовані й відносно невисокі ціни на продукти власних торгових марок, цінові пільги лояльним покупцям.

O. Laburtseva

TOOLS OF FOOD RETAIL BRANDING IN UKRAINE: MARKETING PRODUCT POLICY AND PRICING

Summary

In the article the peculiarities of food retail chains branding are considered. It justifies the need for a coherent, integrated using of all marketing mix tools to create strong brands and maximize their value. Experience of using the marketing product policy and pricing instruments by leading food retail chains in the market of Ukraine is analyzed. It is shown that in the field of product policy main instruments of the brand formation are the composition and breadth of assortment, having our own manufacturing units and brands, ensuring of food products high quality and safety, providing related services in places of sale. In pricing, the most important are the emphasis on prices affordability, differentiated and relatively low prices of the private brands products, price benefits for loyal customers.

№ 5 2015, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 1054

Відомості про авторів

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Laburtseva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Лабурцева О. І. Інструментарій продовольчого рітейл-брендингу в Україні: маркетингова товарна та цінова політика. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 24–27.

Laburtseva, O. (2015), “Tools of food retail branding in Ukraine: marketing product policy and pricing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.