EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВА, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
О. Ф. Савченко, О. І. Дацій, А. О. Байда, Г. І. Зима

Назад

УДК: 349.6(477):657.471:336.221

О. Ф. Савченко, О. І. Дацій, А. О. Байда, Г. І. Зима

ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВА, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

Розглянуто проблеми екологічного права в Україні, обліку витрат з питань екології та оподаткування. Розглянуто проблеми сучасної екологічної кризи та поняття і визначення екологічного права, поєднання екологічного права з використанням природних ресурсів, правові засади оподаткування з використання природних ресурсів. Запропоновано класифікацію та бухгалтерське відображення екологічних витрат.

O. Savchenko, O. Datsii, A. Baida, G. Zima

ENVIRONMENTAL COSTS: PROBLEMS OF LAW, ACCOUNTING AND TAXATION

Summary

The problems of environmental law in Ukraine, accounting for environmental costs and taxation. The problems of the modern environmental crisis and the concept and definition of environmental law, environmental law combination with the use of natural resources, the legal principles of taxation of natural resources. The classification and accounting reflect environmental costs.

№ 5 2015, стор. 11 - 19

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

O. Savchenko

Ph.D., Professor, University Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade"


О. І. Дацій

д. е. н., професор, Академія муніципального управління

O. Datsii

Ph.D., Professor, Academy of Municipal Management


А. О. Байда

к. ю. н., доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

A. Baida

PhD, Associate Professor, National Law University Yaroslav Mudriy, Kharkiv


Г. І. Зима

к. е. н., доцент, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

G. Zima

Ph.D., Associate Professor, University Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade"

Як цитувати статтю

Савченко О. Ф., Дацій О. І., Байда А. О., Зима Г. І. Екологічні витрати: проблеми права, обліку та оподаткування. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 11–19.

Savchenko, O., Datsii, O., Baida, A. and Zima, G. (2015), “Environmental costs: problems of law, accounting and taxation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 11–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.