EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
М. В. Лейфура

Назад

УДК: 330.101

М. В. Лейфура

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття тіньова економіка, його змістовні особливості та характерні ознаки, систематизовано підходи до визначення результатів функціонування тіньової економіки.
Виокремлено основні критерії розмежування тіньового та офіційного секторів господарської діяльності, описуються особливості застосування цих критеріїв по відношенню до класифікації господарської діяльності як тіньової в умовах розвитку інноваційної складової національної економіки.
Розглянуто аспекти функціонування процесів тіньової економічної діяльності в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку, розкривається специфіка явища інновацій в тіньовій економіці та поняття інноваційної тіні як виду прихованої економічної діяльності, що виникає у зв'язку з відставанням державного регулювання від сучасних реалій функціонування господарської діяльності.

M. Leifura

SHADOW ECONOMY IN THE CONTEXT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the theoretical approaches to the shadow economy definition, its substantial and characteristic features, systematic approach to determination of the shadow economy operations results.
The basic criterions in difference between shadow and official sectors economic activity are distinguished, features of the application to these criteria in relation to the classification of economic activities as a shadow in the conditions of the innovative component development of the national economy described.
Paper deals with an aspects of shadow economic activity in the context of innovation and investment development, revealed the specific nature of innovation in the informal economy and the concept of innovative shadow, as a kind of hidden economic activity occurs in connection with a lack of state regulation functioning in the modern economic activities.

№ 4 2015, стор. 134 - 139

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

М. В. Лейфура

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Leifura

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Лейфура М. В. Тіньова економіка в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 134–139.

Leifura, M. (2015), “Shadow economy in the context of innovation and investment development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 134–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.