EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Бродюк

Назад

УДК: 339.137.2

І. В. Бродюк

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті узагальнено теоретичні основи стратегічного аналізу в цілому та зокрема у сфері інвестування. Обгрунтовано необхідність використання методу спрейс-аналізу для оцінки стратегічної позиції підприємства та подальшого визначення альтернатив інвестиційної стратегії. Розглянуто основні етапи методу Space для отримання обгрунтованих результатів аналізу середовища функціонування підприємства. Наведено показники, за якими відбувається оцінка економічного потенціалу, конкурентних переваг, привабливості галузі та стабільності середовища. Охарактеризовано типові стратегії, що визначаються матрицею SPACE.

I. Brodyuk

STRATEGIC ANALYSIS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Summary

In the article theoretical bases of strategic analysis are generalized on the whole and in particular in the field of investing. The necessity of the use of method of space analysis for the estimation of strategic position of enterprise and further determination of alternatives of investment strategy is reasonable. The basic stages of method of Space are considered for the receipt of reasonable results of analysis of environment of functioning of enterprise. Indexes over, after that there is an estimation of economic potential, competitive edges, attractiveness of industry and stability of environment, are brought. Described typical strategies that is determined by the SPACE matrix.

№ 4 2015, стор. 131 - 133

Кількість переглядів: 861

Відомості про авторів

І. В. Бродюк

здобувач, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

I. Brodyuk

competitor, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

Як цитувати статтю

Бродюк І. В. Стратегічний аналіз інвестиційного розвитку підприємства. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 131–133.

Brodyuk, I. (2015), “Strategic analysis of investment development of enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 131–133.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.