EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА МАШИНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА
Р. І. Задерецька

Назад

УДК: 658.148

Р. І. Задерецька

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА МАШИНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено основні тенденції залучення кошів машинобудівними підприємствами. Досліджено потреби підприємств у фінансуванні поточної та інвестиційної діяльності. Визначено методи залучення коштів, які найчастіше застосовують підприємства машинобудування, їх основні ризики та проблеми. Виявлено, що підприємства машинобудування потерпають від нестачі коштів не лише для фінансування поточних виробничих потреб, але й для потреб розвитку. Підприємства машинобудівного комплексу передусім потерпають від відсутності доступних методів залучення коштів. Недостатня увага в управлінні фінансовим потенціалом приділяється саме управлінню залученням коштів, зокрема для інвестиційного розвитку, оскільки підприємства машинобудування сприймають залучення коштів саме як джерело коштів переважно для фінансування поточних потреб. Це свідчить про низький рівень стратегічного планування залучення коштів і суттєво обмежує використання фінансового потенціалу.

R. Zaderetska

IDENTIFICATION OF FACTORS OF FUNDRAISING FOR ENGINEERING COMPANY

Summary

The article generalises and systemic factors of of fundraising for machine-building enterprises.
The article makes a conclusion on the basis factors that motivate engineering enterprises to raise funds. The article assesses indicators that the machine building suffer of fundraising not only to finance current production needs, but also for the needs of development. The article generalises that the machine-building enterprises suffer primarily from a lack of available methods to raise funds. There are special attention to managing financial potential is paid to the involvement of management, particularly for investment development as machine building perceive it as a fundraising source of funds primarily to fund current needs. This indicates a low level of strategic planning and fundraising significantly limits the financial potential Ukrainian machine building enterprises.

№ 4 2015, стор. 128 - 130

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

Р. І. Задерецька

асистент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

R. Zaderetska

assistant of the Department of Finance Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Задерецька Р. І. Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 128–130.

Zaderetska, R. (2015), “Identification of factors of fundraising for engineering company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 128–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.