EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ
О. В. Богер

Назад

УДК: 336.22: 336.1

О. В. Богер

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ

Анотація

Матеріали статті розкривають актуальні питання податкового законодавства в Україні та ЄС. Враховуючи складні кризові явища в Україні та світі, уряди країн розробляють різні системні заходи із стабілізації економіки.
Особливості реформування податкового законодавства в країнах ЄС та в Україні суттєво відрізняються. Основним завданням податкових реформ 2014—2015 рр. в Україні стало — збільшення надходжень до бюджету, в тому числі й податкових та зменшення державних витрат (у тому числі на інноваційну діяльність).
У статті проведено компаративний аналіз податкового законодавства ЄС, який відображає прагнення Комісії ЄС: врегулювати невідповідності у податкових систем країн-учасниць, зменшити податкове навантаження, забезпечити підтримку малого та середнього бізнесу, вирішити проблеми подвійного оподаткування, а також регулювання питань екологічної безпеки.

O. Boger

UKRAINIAN AND EU TAX LEGISLATION COMPARATIVE ANALYSIS IN THE CONTEXT OF INNOVATION STIMULATION

Summary

The article reveals the actual issues of tax legislation in Ukraine and in the EU. Considering complex crisis in Ukraine and in the world, governments develop various system actions to stabilize the economy.
Features of the tax legislation reforming in the EU and Ukraine differ significantly. The main objectives of the tax reforms 2014—2015 were in Ukraine — increasing revenues, including tax revenues and reduce public expenditures (including innovation expenditures).
There is the comparative analysis of EU tax law, in the article, that reflects the desire of the EU Commission to resolve inconsistencies in the tax systems of member countries, to reduce the tax burden, to provide support for small and medium businesses, to solve the problem of double taxation and regulation on environmental safety.

№ 4 2015, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

О. В. Богер

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Богер О. В. Компаративний аналіз податкового законодавства України та єс у контексті стимулювання інновацій . Економіка та держава. 2015. № 4. С. 120–123.

Boger, O. (2015), “Ukrainian and eu tax legislation comparative analysis in the context of innovation stimulation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.