EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙСТВА ПОТОКОВИХ МОДЕЛЕЙ БАНКУ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
А. О. Дрозд, О. Є. Сокульський

Назад

УДК: 336.71

А. О. Дрозд, О. Є. Сокульський

ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙСТВА ПОТОКОВИХ МОДЕЛЕЙ БАНКУ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглядаються випадки, за яких рекомендується застосовувати потокові моделі — часткові випадки загального сімейства потокових моделей банку — широким колом банківських спеціалістів для задач оптимального ціноутворення. Сформульовано сімейство потокових моделей, що враховує різні функції попиту на кредити та пропозиції депозитів, запізнення, повне чи часткове неповернення кредитів. Розглянуто часткові випадки моделі, прості для застосування в банківській діяльності і які не потребують глибоких математичних знань для використання. Для випадків, коли банк виходить на нові ринки, до широкомасштабного залучення депозитів, при роботі з найбільш надійними позичальниками, з достатнім власним капіталом для видачі кредитів на перших порах, та з капіталом, меншим за попит на кредити, для різних критеріїв оптимального ціноутворення — наведено оптимальні кредитну ставку, процентний дохід банку, капітал банку на кінець періоду керування. Отримані кредитні ставки є простими для обчислення і використання спеціалістами банку для оптимального ціноутворення.

A. Drozd, O. Sokulskyi

BANK FLOW MODELS FAMILY APPLICATION IN BANKING

Summary

Paper reviews the cases, in which flow models — as partial cases of the family of bank flow models — are recommended to use by broad range of banking experts for optimal pricing. Bank flow models family is formulated, which incorporates different loan demand functions and deposit supply functions, time lag, zero or partial returning of loans. Partial cases of the model are described, which are easy to use in banking and which don't require deep mathematical knowledge for use. For cases, when bank expands on new markets, before full-scale deposits attraction, in case of work with most reliable creditors, with capital enough for loan lending at start, and with capital which is lower than loans demand, for different optimal pricing criteria — we showed the optimal loan rate, bank's interest income and bank's capital on the end of control period. Loans rates we presented are easy to calculate and easy to use by bank's experts for optimal pricing.

№ 4 2015, стор. 103 - 106

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

А. О. Дрозд

асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

A. Drozd

assistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"


О. Є. Сокульський

к. т. н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

O. Sokulskyi

assistant professor at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"

Як цитувати статтю

Дрозд А. О., Сокульський О. Є. Застосування сімейства потокових моделей банку у банківській діяльності. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 103–106.

Drozd, A. and Sokulskyi, O. (2015), “Bank flow models family application in banking”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 103–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.