EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
О. М. Вініченко

Назад

УДК: 658.338.1

О. М. Вініченко

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Система контролю є необхідною умовою успішного функціонування і розвитку підприємства. З метою побудови ефективної системи контролю слід визначити основні проблемні аспекти, з якими стикається підприємство. Отже, запорукою ефективного управління підприємством є впровадження методики оцінки динаміки соціально-економічного розвитку підприємства. Запропонована у статті методика складається з десяти етапів:
— визначення детермінант соціально-економічного розвитку підприємства;
— аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів соціально-економічного розвитку підприємства;
— розмежування як зовнішніх так і внутрішніх факторів на соціальні і економічні;
— на базі зовнішніх і внутрішніх факторів створення окремих матриць показників економічного і соціального розвитку;
— визначення найбільш значущих показників окремо по зовнішнім і внутрішнім факторам;
— формування значущих показників по блокам економічного і соціального розвитку. Кожний блок показників розподіляється за групами;
— розробка квалімітричних моделей;
— розрахунок відхилень і адекватності моделей;
— визначення інтегральних показників на базі квалімітричних моделей;
— виявлення параметрів значень інтегральних показників на основі яких необхідно розробити управлінські рішення.
Дослідження показало, що представлена методика дозволяє визначити стан і надати оцінку перспективам соціально-економічного розвитку, з'ясувати необхідність вдосконалення внутрішніх систем забезпечення ефективного функціонування підприємства.

O. Vinichenko

METHODOLOGY OF THE EVALUATION OF THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AS A MANAGEMENT SYSTEM ELEMENT

Summary

The system of control is the necessary condition of the successful functioning and developing of the enterprise. It is necessary to distinguish the problem aspects of the enterprise performance in order to develop the effective system of control. The introduction of the evaluation methodology of the dynamics of the enterprise social-economic development is the key to the effective company management.
The proposed methodology consists of ten stages:
— determination of the indicators of the social-economic development of the enterprise;
— analysis of the external and internal factors of the social-economic development of the enterprise;
— subdivision of external and internal factors into social and economic;
— creation of the separate matrix indicators of the social-economic development of the enterprise on the basis of the external and internal factors;
— determination of the most significant indicators on the basis of the external and internal factors separately;
— formation of the most significant indicators for the economic and social blocks.
Each block of the indicators can be divided into the next groups:
— development of the quality metering models;
— calculation of the deviations and adequacy of the models;
— determination of the integral indicators on the basis of the quality metering models;
— evaluation of the integral indicator parameters for the effective decision-making .
The results of the research showed that the proposed methodology can help to evaluate the present company performance, forecast the prospects of the social-economic development and improve the internal efficiency of the enterprise functioning.

№ 4 2015, стор. 93 - 97

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Вініченко О. М. Методика оцінки соціально-економічного розвитку підприємства як елементу системи управління. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 93–97.

Vinichenko, O. (2015), “Methodology of the evaluation of the social-economic development of the enterprise as a management system element”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.