EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. А. Марченко, М. Є. Юрченко

Назад

УДК: 336.761:65.011

Н. А. Марченко, М. Є. Юрченко

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Розглядається роль фінансового ринку в економіці країни, місце фондового ринку як важливого сектора перерозподілу капіталу; проводиться аналіз стану залучення інвестицій через цінні папери в Україні та обсяги торгів сучасного вітчизняного фондового ринку; виявляються проблеми його функціонування і наводяться пропозиції щодо його подальшого розвитку.

N. Marchenko, M. Yurchenko

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET AS A FACTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY'S STABILITY

Summary

The role of financial markets in the economy of Ukraine and the place of the stock market as an important sector of capital reallocation are considered; analysis of attracting investment through securities in Ukraine and trading volumes of modern domestic stock market is held; the problems of its functioning are identified and suggestions for its further development are provided.

№ 4 2015, стор. 90 - 92

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

Н. А. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

N. Marchenko

Ph. D. (Econ.), associate professor of Financial Activity of Management Subjects and Public Institutions department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv


М. Є. Юрченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

M. Yurchenko

Ph. D. (Phys.-Math.), associate professor of Economic and Mathematical Methods department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Марченко Н. А., Юрченко М. Є. Розвиток фінансового ринку як фактор стабільності економіки України. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 90–92.

Marchenko, N. and Yurchenko, M. (2015), “Development of the financial market as a factor of the ukrainian economy's stability”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 90–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.