EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
А. Ю. Остапенко

Назад

УДК: 338.2:631.1

А. Ю. Остапенко

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті актуалізуються питання необхідності та доцільності застосування стратегічного планування для різних суб'єктів господарювання, в тому числі стосовно аграрного сектора національної економіки. Окреслюється історія зародження та розвитку стратегічного планування як у світі, так і в колишньому Радянському Союзі, вивчається його сутність, переваги та результативність використання. Досліджуються особливості стратегічного планування для аграрного сектора країни. Наводяться напрями розвитку й удосконалення стратегічного планування в аграрному секторі економіки України на основі запропонованого алгоритму дій, які потрібно здійснити на різних рівнях управління, зокрема на державному, регіональному та на рівні аграрних підприємств. Зазначений алгоритм складається з семи етапів і при цьому охоплює завдання для всіх рівнів суб'єктів економічної діяльності.

A. Ostapenko

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STRATEGIC PLANNING OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The article actualizes the need and expediency of strategic planning for various economic entities, including the agricultural sector of the national economy. The history of origin and development of strategic planning both in the world and in the former Soviet Union is identified; its essence is studied, as well as its benefits and effectiveness of use. The features of strategic planning for the agricultural sector are investigated. The directions of development and improvement of strategic planning in the agricultural sector of Ukrainian economy are proposed, based on the proposed algorithm of actions to be implemented at the various management levels, including the national, the regional and the level of agricultural enterprises. The indicated algorithm includes seven stages and thus covers the task for all levels of economic entities.

№ 4 2015, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

А. Ю. Остапенко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інституту економіки прогнозування НАН України"

A. Ostapenko

PhD in economics, research scientist in department of economics and policy of agrarian transformations, State organization "Institute for economics and forecasting of NAS of Ukraine"

Як цитувати статтю

Остапенко А. Ю. Складові стратегічного планування розвитку аграрного сектора національної економіки. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 78–81.

Ostapenko, A. (2015), “Directions of improvement of strategic planning of the agricultural sector of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.