EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТНК ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
С. О. Стрельник

Назад

УДК: 330.341:330.8

С. О. Стрельник

ТНК ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних аспектів транснаціональних корпорацій в контексті їх особливого впливу на інтеграцію національних підприємств у світову економіку. Дослідження сфокусовано на процесі транснаціоналізації виробництва та капіталу, виявом якого стали транснаціональні корпорації як ключового фактора формування глобальної світової економіки. Аналізуються переваги ТНК у порівнянні зі звичайними організаціями, роль прямих іноземних інвестицій ТНК, вимог і потреб транснаціоналізації. Розглядаються теоретичні основи ТНК. Автор аналізує роль транснаціональних корпорацій та національних урядів у формуванні економічної політики і показує зростаючий вплив траснаціональних корпорацій.

S. Strelnyk

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS INSTITUTIONAL FORM OF TRANSNAZIONALIZATION OF NATIONAL ECONOMICS

Summary

The article is devoted to systemic research of theoretical, methodological and practical aspects of the transnational corporations in the context of their particular influence on integration of the national enterprises into the world economy. The research considers focuses on the transnationalisation process, influence of the transnational companies on globalisation process enforcement. It analyses advantages of TNС over regular organizations, role of foreign direct investments of the transnational corporations, requirements and needs of transnationalisation. The theoretical bases of the TNC are considered. The author analyses current role of transnational corporations and national governments in shaping of economic policy and shows increasing influence of transnational corporations.

№ 4 2015, стор. 61 - 65

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

С. О. Стрельник

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Strelnyk

Ph.D, Senior lecturer, Department of International Economics, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Стрельник С. О. Тнк як інституційна форма транснаціоналізації національних економік. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 61–65.

Strelnyk, S. (2015), “Transnational corporations as institutional form of transnazionalization of national economics”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 61–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.