EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР
Р. М. Скриньковський

Назад

УДК: 331.1:658.3:65.012

Р. М. Скриньковський

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

Анотація

У науковій статті представлено систему діагностики корпоративної культури підприємства. Встановлено та визначено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики корпоративної культури підприємства є такі: a) індикатор гармонізації цілей працівників цілям і місії підприємства; b) індикатор сукупного забезпечення розвитку корпоративної культури; c) індикатор стимулювання працівників до розвитку корпоративної культури; d) індикатор виконання працівниками норм корпоративної культури; e) індикатор формування іміджу підприємства за рахунок безперервного розвитку корпоративної культури.

R. Skrynkovskyy

THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF CORPORATE CULTURE OF ENTERPRISE: THE EUROPEAN VECTOR

Summary

In the scientific paper it is presented system of diagnostics of corporate culture of enterprise. It is founded and determined that the key business indicators system of diagnostics of corporate culture of enterprise are following: a) indicator of harmonization of goals of staff and the mission of the enterprise; b) indicator of cumulative providing of development of corporate culture; c) indicator of incentives for workers for development of corporate culture; d) indicator of staff performance of standards of corporate culture; e) indicator forming the image of enterprise through continuous development of corporate culture.

№ 4 2015, стор. 58 - 60

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Скриньковський Р. М. Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 58–60.

Skrynkovskyy, R. (2015), “The system of diagnostics of corporate culture of enterprise: the european vector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 58–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.