EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
О. В. Тимошенко

Назад

УДК: 338.24; 336.10

О. В. Тимошенко

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті досліджено основні проблеми розвитку економіки України у контексті її ідентифікації як європейської держави, виділено основні зовнішні загрози її економічної безпеки. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення щодо визначення сутності "економічна безпека". Оцінено та узагальнено досвід провідних країн європейського простору у напрямі формування та забезпечення економічної безпеки України і на цій основі запропоновано необхідність зміцнення основних її складових у сучасних умовах розвитку суспільства.

E. Timoshenko

EUROPEAN EXPERIENCE IN DEVELOPING AND PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY

Summary

This article explores the basic problems of Ukraine's economic development in the context of its identification as a European state, highlights the main external threats to its economic security. Analyzed the regulatory and legal framework to define the essence of "economic security". Reviewed and summarized the experience of leading countries of the European space towards the forming and ensuring of economic security of Ukraine and on this basis the need to strengthen its major components in modern conditions of society.

№ 4 2015, стор. 52 - 57

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та інформаційних технологій, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

E. Timoshenko

PhD, Associate Professor,Dean of the Faculty of Economics and Information Technology, KNUKiM, Kiev

Як цитувати статтю

Тимошенко О. В. Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави . Економіка та держава. 2015. № 4. С. 52–57.

Timoshenko, E. (2015), “European experience in developing and providing financial and economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 52–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.