EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЇ ОЦІНКИ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
М. Ю. Барна

Назад

УДК: 339.378:005.22

М. Ю. Барна

МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЇ ОЦІНКИ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Анотація

Побудовано модель ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України та відповідно до неї проведено дослідження пріоритетності чинників на регіональному рівні. Завданням цієї моделі є визначення пріоритетності чинників внутрішньої торгівлі України щодо їх дії на загальну мету. При цьому зважуються пріоритети кожної порівнюваної групи відношенням кількості елементів у цій групі до загальної кількості елементів та виявленням підсистеми, що впливає найбільшою мірою. На основі цієї моделі для кожного регіону України можливо визначити пріоритетні чинники розвитку внутрішньої торгівлі. Для досягнення поставленої мети здійснене дослідження щільності об'єктів внутрішньої торгівлі, після чого здійснене групування регіонів України на кластери за даним показником; систематизовано чинники впливу на розвиток системи внутрішньої торгівлі; проведено ранжирування чинників, які впливають на розвиток внутрішньої торгівлі України; визначено ступінь вагомості чинників розвитку внутрішньої торгівлі відносно груп регіонів України; представлено пріоритетність чинників, що входять до системи управління внутрішньою торгівлею та впливають на розвиток внутрішньої торгівлі для кожного регіону України.

M. Barna

MODELING OF THE MEASUREMENT HIERARCHY PRIORITY OF FACTOR INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE

Summary

The model measurement hierarchy was constructed prioritising factors that influence the development of domestic trade Ukraine according to which the further research of the priority factors was conducted at regional level. The objective of this approach is the prioritisation of factors of the internal trade of Ukraine and their effect on the overall objective. In addition, the priorities are weighted for each comparable ratio of the number of elements in the group to the total number of elements and detection subsystem that affects most. Based on this model for each region of Ukraine priority factors can be determined. To achieve this goal the research object density domestic trade, then made the grouping regions of Ukraine into clusters for this indicator; systematised factors of influence on the development of domestic trade; conducted ranking factors that influence the development of domestic trade Ukraine; The degree of importance factors of internal trade groups relative to regions of Ukraine; presented the priority factors that are internal management and trade affect the development of domestic trade for each region of Ukraine.

№ 4 2015, стор. 33 - 39

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

М. Ю. Барна

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

Як цитувати статтю

Барна М. Ю. Моделювання ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 33–39.

Barna, M. (2015), “Modeling of the measurement hierarchy priority of factor influencing the development of domestic trade in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 33–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.