EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
К. А. Барташук

Назад

УДК: 339.187.6

К. А. Барташук

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування та розвитку фінансового лізингу в Україні. Розкрито сутність поняття "фінансування" та "фінансовий лізинг". Автором визначені переваги та недоліки фінансового лізингу шляхом використання порівняльної характеристики угоди фінансового лізингу, позики та купівлі обладнання за власні кошти підприємства з точки зору теорії дисконтованих витрат. Розкрито переваги та недоліки фінансового лізингу як джерела фінансування розвитку підприємств України. Доведено, що фінансовий лізинг є потужним методом фінансування інвестиційної діяльності підприємств.

K. Bartashuk

FINANCIAL LEASING AS A FINANCING SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ENTERPRISES

Summary

The current state, problems and prospects of the development and operation of financial leasing in Ukraine were considered in the paper. The essence of the concept of "funding" and "financial leasing" are revealed. The advantages and disadvantages of the financial leasing were identified by comparing a finance leasing agreement, loans and purchase of equipment using own assets from the point of view of the theory of discounted costs. The advantages and disadvantages of the financial leasing as a finance source of the development of Ukraine's enterprises were revealed. The financial leasing proved to be a powerful method of financing business investment activity.

№ 3 2015, стор. 142 - 147

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

К. А. Барташук

магістр, 2 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

K. Bartashuk

a second-year master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Барташук К. А. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 142–147.

Bartashuk, K. (2015), “Financial leasing as a financing source for the development of Ukraine's enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 142–147.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.