EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РІВЕНЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПОЛІ
Н. В. Кирилюк

Назад

УДК: 339.1(4)

Н. В. Кирилюк

РІВЕНЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПОЛІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню рівня та інструментів корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі. В роботі проаналізовано відповідність європейських підприємств міжнародним принципам корпоративної соціальної відповідальності. Розглянуто ряд національних та регіональних програм, спрямованих на підтримку та розвиток соціальної відповідальності бізнесу. Значна увага присвячена проектам, спрямованим на досягнення цілей соціально-відповідальної діяльності малими та середніми підприємствами. В статті наведено заходи сприяння соціально-відповідальному інвестуванню в країнах ЄС.

N. Kyryliuk

LEVEL AND TOOLS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

This paper explores the level and tools of corporate social responsibility in the context of European integration. The paper analyzes the correspondence of European companies with international principles of corporate social responsibility. A number of national and regional programs aimed at supporting the development of corporate social responsibility are characterized. Considerable attention is devoted to projects aimed at achieving the objectives of socially responsible activities by SMEs. The article contains measures to promote socially responsible investment in the EU.

№ 3 2015, стор. 134 - 137

Кількість переглядів: 516

Відомості про авторів

Н. В. Кирилюк

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

N. Kyryliuk

assistant of the Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after V. Getman

Як цитувати статтю

Кирилюк Н. В. Рівень та інструменти корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 134–137.

Kyryliuk, N. (2015), “Level and tools of corporate social responsibility in the context of european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 134–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.