EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
О. Л. Дивінець

Назад

УДК: 338.47:656.1

О. Л. Дивінець

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Анотація

Доведено необхідність розробки системи управління розвитком електротранспортної системи міста. Визначено місце оцінки розвитку електротранспорту міста в системі управління, яка необхідна для вироблення оптимальних управлінських рішень при оцінці перспектив розвитку конкретної території. Представлено авторський методичний підхід до оцінки рівня розвитку електротранспортної системи міста. Визначено основні показники розвитку електротранспортної системи міста. Обгрунтовано можливість застосування запропонованої розрахункової моделі для оцінки рівня розвитку інших видів транспорту у місті. Відмінною особливістю розробленої методики є те, що вона може застосовуватися не тільки для оцінки рівня розвитку електротранспортної системи міста, але також для оцінки розвитку інших видів транспортної інфраструктури із змінами оціночних параметрів і розробкою управлінських рішень щодо її підвищення.

O. Divinec

METHOD OF ESTIMATION THE DEVELOPMENT OF CITY ELECTRIC

Summary

Necessity to create the management system of the city electric transport system development has been proved. The place of evaluation the development of city electric transport in the management system has been determined that is necessary for elaboration the optimal management decisions in assessing the prospects development of a particular territory. Author's methodological approach to assess the level of electric transport system of the city has been described. The main parameters of electric transport system of the city have been determined. The possibility of application the proposed simulation model to measure the level of development other types of transport in the city has been justified. Distinctive feature of the developed method is that it can be used not only to assess the level of electric transport system of the city development, but also for the evaluation the development of other types of transport infrastructure with valuation parameters changes and management solutions for its improvement development.

№ 3 2015, стор. 126 - 128

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

О. Л. Дивінець

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

O. Divinec

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Дивінець О. Л. Методика оцінки розвитку міського електротранспорту. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 126–128.

Divinec, O. (2015), “Method of estimation the development of city electric”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 126–128.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.