EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ
Д. В. Ніколаєнко

Назад

УДК: 658.51

Д. В. Ніколаєнко

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

Анотація

Метою статті є аналіз, на основі методики побудови міжгалузевого балансу, економічних зв'язків між трьома галузями національної економіки: "Металургія та оброблення металу", "Машинобудування", "Будівництво".
Наведено методику розрахунку обчислення елементів І квадранту таблиці "витрати — випуск". Представлено агреговану таблицю "витрати — випуск" за 2005 р., в якій поєднано види діяльності які входять до галузі "Металургія та оброблення металу", а також галузі "Машинобудування". Ці дані стали основою для обчислення оцінок показників, які характеризують економічну взаємодію галузей "Металургія та оброблення металу", "Машинобудування", "Будівництво" за період 2008—2012 рр.
Розраховано структурну матрицю галузей Металургія та оброблення металу", "Машинобудування", "Будівництво". Елементами цієї матриці визначено коефіцієнти прямих витрат, які характеризують відношення обсягу продукції однієї галузі, що була використана у створенні обсягу сумарного випуску продукції іншої галузі.

D. Nikolaenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INDUSTRIAL COMPLEXES INTERBRANCH COOPERATION

Summary

Purpose of the article is to analyze on the basis of methods of constructing interbranch balance economic ties between the three branches of the national economy, "Metallurgy and metalworking", "Engineering", "Construction".
The method of calculating the elements of the first quadrant of the table "input-output" has been presented. Aggregated table "input-output" in 2005, which combines the activities, included in the branch of "Metallurgy and metalworking" and the branch "Engineering", has been offered. These data has become the basis for calculating estimates of indicators that characterize economic cooperation branches "Metallurgy and metalworking", "Engineering", "Construction" for the period 2008—2012 y.
Structural matrix of the branches "Metallurgy and metalworking", "Engineering", "Construction" has been calculated. The elements of this matrix have been determined coefficients that characterize ratio of one branch production volume direct costs that has been used to create the total amount of another branch production output.

№ 3 2015, стор. 107 - 110

Кількість переглядів: 435

Відомості про авторів

Д. В. Ніколаєнко

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

D. Nikolaenko

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Ніколаєнко Д. В. Теоретичні та методичні засади оцінки міжгалузевої взаємодії виробничих комплексів. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 107–110.

Nikolaenko, D. (2015), “Theoretical and methodological foundations of industrial complexes interbranch cooperation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 107–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.