EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Євтушенко

Назад

УДК: 338.46

О. В. Євтушенко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено тенденції розвитку сучасної економіки із застосуванням секторного методу аналізу показало, що основною рисою становлення новітньої постіндустріальної економіки є перехід від виробництва товарів до надання послуг. Причому ці об'єктивні зміни, що відбуваються в сучасному світі, відбиваються не тільки на кількісних пропорціях у структурі національного виробництва більшості країн світу, але і на якісних його характеристиках. Змінюється не тільки загальна кількість наданих послуг, але й їхня якість. Ті послуги, які займають головне місце у створенні валового внутрішнього продукту у сервісній економіці, мають переважно інтелектуальний, творчий характер.

O. Yevtushenko

PPECULIARITIES OF SERVICE ECONOMY FORMATION

Summary

Trends of the modern economy development using sectoral analysis method determined in the article have showed that the principal feature of modern post-industrial economy formation is the transfer from production of goods to the rendering of services. And these objective changes taking place in the modern world, are reflected not only in the quantitative proportions in the structure of domestic production of most world countries but also in its qualitative characteristics. Not only the total number of services provided is changing but also their quality. The services that occupy the main place in the Gross domestic product creation in the service economy mostly have intellectual, creative nature.

№ 3 2015, стор. 103 - 106

Кількість переглядів: 410

Відомості про авторів

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Євтушенко О. В. Особливості формування сервісної економіки . Економіка та держава. 2015. № 3. С. 103–106.

Yevtushenko, O. (2015), “Ppeculiarities of service economy formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 103–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.