EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В УГОДАХ M&A
О. М. Гончарова, О. Ю. Нікітнік

Назад

УДК: 330.1

О. М. Гончарова, О. Ю. Нікітнік

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В УГОДАХ M&A

Анотація

Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків M&A, обгрунтовано актуальність об'єднання українських компаній з іноземними як одного з ефективних альтернативних шляхів їх розвитку в умовах існуючої політичної та економічної ситуації. Охарактеризовано сутність ефекту синергії, наведено основні джерела її отримання, описано форми та види, яких може набувати синергія при інтеграції компаній. Систематизовано підходи та методи оцінки ефекту синергії у вартісному вираженні, визначено параметри оцінки та їх вимірники, наведено формули розрахунку залежно від умов та наявної у розпорядженні вихідної інформації. Визначено випадки доцільності та недоліки застосування методів в межах кожного із підходів до оцінки. Наведено статистичні дані успішності укладання угод M&A у світі з точки зору приросту величини вартості об'єднаних компаній та основні причини неотримання очікуваного синергетичного ефекту.

O. Goncharova, O. Nikitnik

EVALUATION OF SYNERGY EFFECT IN M&A DEALS

Summary

The aim of the article is to study the synergy effect evaluation approaches and methods in M&A deals. In the article Economic situation, trends and forecasts of international and domestic M&A markets are analyzed. Topicality of Ukrainian and foreign companies' mergers as an efficient alternative way of their development in current political and economic situation in Ukraine is reasoned. Essence of synergy, its main sources, forms and types are described. Synergy effect evaluation approaches and methods are systematized. Formulas, parameters of evaluation and their measurers are given depending on conditions and available information. Advantages and disadvantages of methods within each evaluation approach are determined. Statistics of successful M&A deals in the world that lead to growth of joined companies' value is shown, main causes of failure to receive expected synergy effect are described.

№ 3 2015, стор. 98 - 102

Кількість переглядів: 787

Відомості про авторів

О. М. Гончарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

O. Goncharova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprises, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv


О. Ю. Нікітнік

студент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

O. Nikitnik

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

Як цитувати статтю

Гончарова О. М., Нікітнік О. Ю. Оцінка синергетичного ефекту в угодах m&a. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 98–102.

Goncharova, O. and Nikitnik, O. (2015), “Evaluation of synergy effect in m&a deals”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.