EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Я. Р. Корнійко, Н. О. Валявська

Назад

УДК: 658.15

Я. Р. Корнійко, Н. О. Валявська

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан портової галузі України в період реформування. Розкрито основні причини кризового стану на підприємствах водного транспорту України. Розглянуто динаміку переробки вантажів морськими та річковими портами України. Представлено динаміку сумарного дедвейту українського флоту за роки незалежності України. Виявлено один із можливих шляхів вирішення кризових ситуацій на підприємствах водного транспорту. Проаналізовано актуальність застосування антикризового управління в портовій галузі країни. Визначено основні заходи, які на державному рівні влада країни повинна впроваджувати для створення інвестиційно-привабливого середовища в портовій діяльності. Запропоновано використання державно-приватного партнерства з метою залучення приватних інвестицій до галузі як одного із головного інструментарію фінансування підприємств, які перебувають в кризовому стані.

Y. Korniyko, N. Valiavska

CRISIS MANAGEMENT ENTERPRISES WATER TRANSPORT

Summary

The article analyzes the current state of the port sector in Ukraine during the reformation. The basic causes of crisis in water transport enterprises of Ukraine. The dynamics of cargo by sea and river ports of Ukraine. The dynamics of the total deadweight Ukrainian Navy since Ukraine's independence. Found one of the possible solutions to the crisis of water transport enterprises. Analyzed the relevance of the use of crisis management in the port sector of the country. The main measures at the national level the authorities should implement to create an attractive investment environment in port activities. The use of public-private partnerships to attract private investment to the industry as one of the main instruments of financing companies that are in crisis.

№ 3 2015, стор. 96 - 97

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

Я. Р. Корнійко

к. е. н., старший викладач кафедри логістики, транспортних технологій і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Y. Korniyko

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer in logistics, transport technology and marketing


Н. О. Валявська

асистент кафедри логістики, транспортних технологій і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

N. Valiavska

assistant of logistics, transport technology and marketing, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнійко Я. Р., Валявська Н. О. Антикризове управління на підприємствах водного транспорту. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 96–97.

Korniyko, Y. and Valiavska, N. (2015), “Crisis management enterprises water transport”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 96–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.