EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
С. В. Каламбет, Ю. С. Микитюк

Назад

УДК: 338.2

С. В. Каламбет, Ю. С. Микитюк

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Систематизовано підходи до визначення сутності фінансового планування на підприємстві на основі узагальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених. Визначено, що інноваційним підходом до фінансового планування є підхід, що базується на філософії Кайдзен, суть якого полягає у безперервному вдосконаленні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів і управління, а також покращенні усіх функцій бізнесу, використовуючи нові погляди. Крім того, фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Впровадження науково обгрунтованих підходів до фінансового планування дозволить ефективно управлять бізнесом, налагодити діяльність суб'єкта господарювання в умовах глобалізації, досягти стабільності та розвитку підприємства, високого рівня його конкурентоспроможності.

S. Kalambet, Y. Mikityuk

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF FINANCIAL PLANNING AT THE ENTERPRISE AND FEATURES OF ITS REALIZATION

Summary

Systematic approach to determine the nature of financial planning in the company on the basis of summarizing the views of domestic and foreign scholars. Determined that the innovative approach to financial planning approach is based on the philosophy of Kaizen, the essence of which is the continuous improvement of production processes, development, support and business process management and improvement of all business functions, using new views. In addition, financial planning is essential to ensure the financial assets expansion cycle, achieving high performance industrial and economic activity, creating conditions that would ensure solvency and financial stability of the company. Introduction of scientifically based approaches to financial planning will effectively ruled business activities of the entity set up in the context of globalization, achieve stability and development of the company, its high level of competitiveness.

№ 3 2015, стор. 86 - 90

Кількість переглядів: 443

Відомості про авторів

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


Ю. С. Микитюк

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Y. Mikityuk

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Каламбет С. В., Микитюк Ю. С. Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності фінансового планування на підприємстві та особливостей його реалізації. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 86–90.

Kalambet, S. and Mikityuk, Y. (2015), “Systematization of theoretical approaches to defining the essence of financial planning at the enterprise and features of its realization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 86–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.