EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ
Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 338.462.3

Д. В. Нехайчук

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

Анотація

У статті розглянуто складові економічного розвитку та державне регулювання цих процесів. Виокремлено базові напрямки державного регулювання розвитку економіки. Доведено необхідність впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід країни на провідні позиції у світі. Запропоновано низку цілей регіональної політики України на середньострокову перспективу. Зроблено висновки щодо доцільності якісної зміни моделі розвитку, що ставить вимогу до певних перетворень у системі та структурі механізмів державного регулювання розвитку як на центральному, так і місцевому рівнях.

D. Nekhaychuk

THE RESEARCH MECHANISMS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS COMPONENTS

Summary

The article describes the components of economic development and state regulation of these processes. There are highlighted the basic directions of state regulation of the economy. The necessity of introduction in Ukraine European standards of life in and out of the country in a leading position in the world. A number of regional policy of Ukraine in the medium term. There are conclusions about the feasibility of a qualitative change in the development model of the claimant to certain changes in the system and the structure of the mechanisms of state regulation of development of both the central and local levels.

№ 3 2015, стор. 82 - 85

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, the doctoral of ORISM NASM by the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Нехайчук Д. В. Дослідження механізмів державного регулювання економічного розвитку та його складових. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 82–85.

Nekhaychuk, D. (2015), “The research mechanisms of state regulation of economic development and its components”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.