EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ
С. П. Лобов

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

С. П. Лобов

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Анотація

Встановлено природу економічного ризику, запропоновано його класифікацію для умов нестабільної економіки. Проведено критичний аналіз сучасних підходів до оцінки рівня економічного ризику. Досліджено процес аналізу ризику та встановлено його послідовність. Вдосконалено концептуальну схему організації ризик-менеджменту підприємства. Визначено основні етапи кількісної оцінки ризику. Запропоновано підхід до оцінки економічного ефекту заходів зі зниження рівня ризику.

S. Lobov

THE THEORETICAL FOUNDATIONS FOR EVALUATING THE LEVEL OF ECONOMIC RISK

Summary

The nature of economic risk, proposed his classification for unstable economy. Critical analysis of modern approaches to the assessment of the level of economic risk. The process of risk analysis and set its sequence. Improved conceptual framework of the organization of the risk management of the company. Main stages of the quantitative risk assessment. The approach to assessing the economic effects of measures to reduce the level of risk.

№ 3 2015, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 513

Відомості про авторів

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ "Криворізький національний університет"

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Лобов С. П. Теоретичні основи оцінки рівня економічного ризику. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 78–81.

Lobov, S. (2015), “The theoretical foundations for evaluating the level of economic risk”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.