EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Н. М. Махначова

Назад

УДК: 352.07(045)

Н. М. Махначова

РЕФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті проведено теоретичне дослідження формування і розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні, а також національних теорій розвитку місцевого самоврядування. Визначено систему та повноваження органів місцевого самоврядування. Проаналізовано основні аспекти концепції реформування муніципальної публічної влади та змін до Конституції України. Запропоновано зміни до податкового законодавства України щодо децентралізації влади. З'ясовано особливості організації муніципальної публічної влади в Україні та роль місцевого самоврядування в ході проведення реформи публічної влади в Україні.

N. Makhnachova

REFORMATION OF MUNICIPAL PUBLIC POWER IN UKRAINE: CONCEPTUAL ASPECT

Summary

The article presents the theoretical study of the formation and development of local government institution in Ukraine, as well as national theories of local government development. The system and powers of local government are determined. The basic concept aspects of reforming the municipal public authority and changes to the Constitution of Ukraine are analyzed. Some changes in tax legislation of Ukraine regarding power decentralization are proposed. The features of municipal public authority organization and the role of local government during the reforming of public authority in Ukraine were found.

№ 3 2015, стор. 74 - 77

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

N. Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of department of management and administration, Vinnytsya Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Махначова Н. М. Реформування муніципальної публічної влади в Україні: концептуальний підхід. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 74–77.

Makhnachova, N. (2015), “Reformation of municipal public power in Ukraine: conceptual aspect”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 74–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.