EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЧАСУ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ І РІВЕНЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
П. Г. Ільчук

Назад

УДК: 339.94

П. Г. Ільчук

ВПЛИВ ЧАСУ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ І РІВЕНЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні особливості формування заходів з визначення часу входу підприємства на закордонний ринок у межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації. Проаналізовано сильні і слабкі сторони застосування заходів раннього і пізнього входу на закордонні ринки. За даними 289 українських підприємств, які належать до 17 секцій (розділів) економічної діяльності, досліджено вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств. Встановлено, що переконливої переваги впливу раннього входу на закордонні ринки порівняно із пізнім входом на закордонні ринки на фінансові результати діяльності підприємства немає. Також встановлено, що підприємства, які застосовують заходи раннього входу на закордонні ринки, досягають вищого рівня інтернаціоналізації. Таким чином, доведено, що заходи з визначення часу входу на закордонний ринок є важливим елементом маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств.

P. Il'chuk

INFLUENCE OF TIME ENTRANCE INTO FOREIGN MARKETS ON FINANCIAL PERFORMANCE AND LEVEL OF INTERNATIONALIZATION OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

The article considers theoretical features of developing measures to determine of enterprises time entrance into foreign markets within the marketing strategy of internationalization. Analyzed the strengths and weaknesses of the application of early and late entrance into foreign markets. According to 289 Ukrainian enterprises belonging to 17 sections (chapters) of economic activity investigated Influence of time entrance into foreign markets on financial performance and level of internationalization of Ukrainian enterprises. Established that convincing advantages impact of early entrance into foreign markets is absence compared with late entry into foreign markets on financial performance of enterprises. Also established that enterprises which applying measures of early entrance into foreign markets reaching the highest level of internationalization. Thus it is proved that measures to determine the time of entrance to foreign markets is an important element of the marketing strategy of internationalization of enterprises.

№ 3 2015, стор. 68 - 73

Кількість переглядів: 750

Відомості про авторів

П. Г. Ільчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів НУ "Львівська політехніка"

P. Il'chuk

ph.d., associate professor, associate professor of finance department Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 68–73.

Il'chuk, P. (2015), “Influence of time entrance into foreign markets on financial performance and level of internationalization of ukrainian enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.