EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ю. І. Паршин

Назад

УДК: 330.342

Ю. І. Паршин

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Сучасні умови глобалізації економічних процесів потребують розробки стратегії, спрямованої на збалансований розвиток національної економіки. Узагальнено концептуальні підходи до визначення стратегій з дослідженням їх сутності. Надано аналіз стратегій за основними рівнями ієрархії. Визначено головні концептуальні підходи до процесу формування стратегій. Надано аналіз основних стилів стратегічного управління. Доведено необхідність використання системного підходу до формування стратегії, спрямованої на забезпечення сталого розвитку національної економіки. Визначено фактори, що впливають на процес формування стратегії. Запропоновано концептуальну схему формування стратегії, спрямованої на забезпечення сталого розвитку національного господарства.

Y. Parshin

CONCEPTUAL APPROACHES TO STRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT PROVIDING OF NATIONAL ECONOMY

Summary

Current globalization conditions of economic processes need strategy development which is directed on the balanced development of national economy. The conceptual approaches to determination of strategies with research of their essence have been generalized. The analysis of strategies by the basic levels of hierarchy has been given. The main conceptual approaches to the forming process of strategies and the basic styles analysis of strategic management have been given. The system approach has been proven to be the strategy forming which is directed on the steady development providing of national economy. Factors which influence on the process of strategy forming have been discovered. The conceptual chart of strategy forming which is directed on steady development providing of national economy has been offered.

№ 3 2015, стор. 55 - 58

Кількість переглядів: 464

Відомості про авторів

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Паршин Ю. І. Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 55–58.

Parshin, Y. (2015), “Conceptual approaches to strategy of steady development providing of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 55–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.