EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
Т. І. Галаган

Назад

УДК: 332.334.4: 631.618

Т. І. Галаган

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

Бонітування рекультивованих земель розглядається як їх інвентаризація з призначенням певної кількості балів порівняно із зональними грунтами, які оцінюються у 100 балів. Доведено, що в умовах техногенного середовища за еталон треба брати середній показник, насамперед, вміст гумусу в орному шарі непорушених староорних грунтів за місцем створення штучних. Рекультивовані землі з балом 40 і вище, придатні для вирощування сільськогосподарських культур, з балом від 40 до 20 — придатні для сінокосів, лісових і плодово-ягідних насаджень, з балом нижче 20 мають використовуватися для створення рекреаційних зон, спортивних майданчиків тощо. Бонітування рекультивованих земель дає можливість визначати їх продуктивну здатність. Природні і придбані властивості таких земель одночасно і взаємопов'язано впливають на продуктивність праці в землеробстві.

T. Galagan

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF CULTIVATED LANDS

Summary

Appraisal of reclaimed lands are seen as their inventory with the appointment of a certain number of points compared with the zonal soils, which are valued at 100 points. It is proved that in the conditions of anthropogenic environment the average index should be taken as the standard, above all, the content of humus in the topsoil of undisturbed old and arable soils instead of artificially created lands. Reclaimed land that have scores of 40 and above are suitable for growing crops, with a score of 40 to 20 — suitable for grasslands, forest and fruit trees, with a score of at least 20 should be used to create recreational areas, sports ground and more. Bonitation reclaimed land makes it possible to determine their productive capacity. Natural and acquired properties such lands both interconnected affect productivity in agriculture.

№ 3 2015, стор. 52 - 54

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian- economic university, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Галаган Т. І. Еколого-економічна оцінка рекультивованих земель . Економіка та держава. 2015. № 3. С. 52–54.

Galagan, T. (2015), “Ecological and economic evaluation of cultivated lands”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 52–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.