EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ З МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я КРАЇНИ
С. М. Вовк

Назад

УДК: 334.772:61/.723

С. М. Вовк

ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ З МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я КРАЇНИ

Анотація

Розвиток державної системи охорони здоров'я в Україні передбачає пошук, використання, впровадження нових форм і механізмів економічного та державного управління. Мета статті — формування теоретичних та практичних підходів щодо бачення форм і механізмів державно-приватного партнерства в регіональній охороні здоров'я. Розглянути форми та механізми державно приватного партнерства (ДПП) в охороні здоров'я. Наведено статичний аналіз передумов, щодо розвитку ДПП охорони здоров'я у регіональному аспекті. Механізми і форми державно-приватного партнерства в сфері медицини можна визначити як форму об'єднання державних і приватних інвестицій з організацією спільного управління, націлену на рішення важливих державних і регіональних завдань соціально-економічної політики, що дозволяє забезпечити підвищення ефективності вкладень капіталу у здоров'ї населення за рахунок поділу ризиків і фінансових вигод між партнерами.

S. Vovk

THE STATE'S RELATIONS WITH SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE HEALTH OF THE COUNTRY

Summary

Development and reform of public health system in Ukraine requires a search, use and introduction of new forms and mechanisms of economic management. The article aims to form the vision of forms and mechanisms of state-private partnership in the health regions. Examines the mechanisms of public-private partnership (РРP) in health care. Statistic analysis of prerequisites for the development of РРР health in the regional aspect. Conclusion. Mechanisms and forms of РPP in the field of medicine can be defined as a form of uniting the public and private investment, with joint management, aimed at solving of important state and regional problems of social-economic policy to improve the efficiency of capital investment in population health through risk sharing and financial benefits between partners.

№ 3 2015, стор. 48 - 51

Кількість переглядів: 483

Відомості про авторів

С. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров'я, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Ліман

S. Vovk

PhD, professor the department of higher education, health management, Donetsk national medical University. M. Gorky, Krasnyi Lyman

Як цитувати статтю

Вовк С. М. Взаємовідношення держави з малим та середнім бізнесом в охороні здоров'я країни. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 48–51.

Vovk, S. (2015), “The state's relations with small and medium businesses in the health of the country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 48–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.