EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСВІТНЄ КРЕДИТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
А. І. Грищенко

Назад

УДК: 338.1:378

А. І. Грищенко

ОСВІТНЄ КРЕДИТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі розглянуто проблематику розвитку освітнього кредитування в Україні. Здійснено аналіз світового досвіду, передусім США та країн Європейського Союзу, вивчено особливості різних форм кредитування навчання, джерела фінансування та способи погашення наданих позик. Запропонована авторська модель освітнього кредиту, яка може бути запроваджена в Україні.

A. Grischenko

STUDENT LOANS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

This work represents issues regarding developments of student loans in Ukraine. Worldwide experience in this field has been analyzed, foremost — in US and EU countries, features of different loans forms, funding sources and repayment methods has been studied. Author proposes his own model of student loan financing that could be implemented in Ukraine.

№ 3 2015, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 450

Відомості про авторів

А. І. Грищенко

к. е. н., доцент, професор кафедри фундаментальних дисциплін Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

A. Grischenko

PhD, Associate professor, Professor of Department of fundamental sciences Ukrainian-American Liberal Arts Institute "Wisconsin International University (USA) Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко А. І. Освітнє кредитування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 38–42.

Grischenko, A. (2015), “Student loans: international experience and prospects for implementation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.