EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Т. І. Сабецька

Назад

УДК: 338.45:330.131.7

Т. І. Сабецька

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена вивченню і розробці теоретико-методичних аспектів оцінювання виробничо-маркетингового потенціалу підприємства.
Так, автором визначено економічний зміст виробничо-маркетингового потенціалу підприємства особливо в контексті виробничого планування і стратегічного управління господарюючим суб'єктом та здійснено його структурування з визначенням і характеристикою основних складових елементів, що входять до складу виробничо-маркетингового потенціалу. Окрім того, розроблено структурну схему виробничо-маркетингового потенціалу підприємства з виділенням виробничої та маркетингової складових.
Розроблена методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства, в основі якої лежить формування системи кількісних та якісних показників і критеріїв, що характеризують поточний стан виробничої та маркетингової складових потенціалу. Дана методика може бути використана як для внутрішньої оцінки розвитку потенціалу, так і для порівняльного аналізу виробничо-маркетингового потенціалу аналізованого підприємства з підприємством-еталоном чи найближчим конкурентом.

T. Sabets'ka

METHODS OF COMPLEX VALUATION OF PRODUCTION-MARKETING POTENTIAL OF AN ENTERPRISE

Summary

The article is dedicated to studying and working out of theoretical-methodological aspects of valuation production-marketing potential of an enterprise.
Thus, the economic content of production-marketing potential of an enterprise has been determined by the author, especially in the contest of production planning and strategically management of managing subject, and its structuralisation with determining and description of the main components of production-marketing potential has been made. Moreover, the structural scheme of production-marketing potential of an enterprise with the distinguishing of production and marketing components has been, worked out.
The methods of complex valuation of production-marketing potential of an enterprise have been worked out, the basis of which is formed by the formation of system of quantitative and quality indecses and criteria which characterize current state of the production and marketing components of the potential. Given methods can be used both for internal valuation of potential development and for comparative analysis of production-marketing potential of the analyzed enterprise with the model-enterprise or the nearest competitor.

№ 3 2015, стор. 31 - 37

Кількість переглядів: 464

Відомості про авторів

Т. І. Сабецька

к. е. н., викладач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

T. Sabets'ka

k. e. n., a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Сабецька Т. І. Методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 31–37.

Sabets'ka, T. (2015), “Methods of complex valuation of production-marketing potential of an enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 31–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.