EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОГЕНЕРАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Т. І. Скібіна

Назад

УДК: [338.2+351.82.073.5+338.5](477):620.9

Т. І. Скібіна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОГЕНЕРАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

На сьогодні одним із актуальних питань для України є підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження. Що обумовлено постійним зростанням цін на енергоносії та високим рівнем залежності України від їх імпорту. Висока енергоємність виробництва теплової та електричної енергії, моральне та фізичне зношення обладнання, спричиняє кризові явища у економічній, енергетичній та соціальних сферах. Одним із виходів із даного становища є стимулювання когенераційного виробництва енергії.
У даній роботі окреслено основні переваги когенерації. Проаналізовано наявні тенденції функціонування когенераційного виробництва енергії, існуючі на даний час в Україні. Досліджено державне регулювання, що здійснюється основними державними органами. Розглянуто існуючий економічний механізм стимулювання розвитку використання комбінованого виробництва енергії. Окреслено основні недоліки, які гальмують та створюють бар'єри для розвитку когенерації в Україні.

Т. Skibina

ORGANIZATION AND ECONOMIC MECHANISM FOR COGENERATION STIMULATION IN UKRAINE

Summary

At this stage, the issue of increasing energy efficiency and energy saving for Ukraine is particular relevance. It is caused by the continuing increase in energy prices and a high level of Ukraine's dependence on imports of primary energy resources. The high energy intensity of production heat and electric energy, moral and physical deterioration of equipment is causing the crisis phenomena in communal energy. One of the solutions of this problem is cogeneration stimulation. This paper reports the main benefits of cogeneration. The trends of combined heat and electric energy generation development in Ukraine are described. The existing economic mechanism in the context of public administration of promoting of cogeneration development is analyzed. The basic drawbacks, which hampering the development combined heat and electric energy production in Ukraine are outlined.

№ 2 2015, стор. 136 - 140

Кількість переглядів: 241

Відомості про авторів

Т. І. Скібіна

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

Т. Skibina

Post-graduate student, Department of Economics and Business-Administration, Sumy State University

Як цитувати статтю

Скібіна Т. І. Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку когенераційного виробництва енергії в Україні. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 136–140.

Skibina, Т. (2015), “Organization and economic mechanism for cogeneration stimulation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 136–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.