EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ТОРГІВЛІ ЗЕЛЕНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
T. O. Курбатова

Назад

УДК: 339.138:620.925:006.063

T. O. Курбатова

СИСТЕМА ТОРГІВЛІ ЗЕЛЕНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження основних принципів функціонування системи торгівлі зеленими сертифікатами як ефективного ринкового механізму для стимулювання генерації електроенергії з відновлювальних джерел енергії. Наведено основні фактори, які впливають на розбудову відновлювальної енергетики, серед яких впровадження дієвого економічного інструментарію у розрізі державного управління належить ключове значення. Визначено сутність квотування генерації/споживання "зеленої" електроенергії та його роль у створенні стабільно високого попиту на відновлювальну електроенергію. Розглянуто значення зелених сертифікатів у забезпеченні доходу для покриття вартості виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії. Обгрунтовано доцільність впровадження на національному рівні обов'язкових квот та системи випуску і обігу зелених сертифікатів з метою прискорення залучення відновлювальних джерел енергії до енергетичного балансу України.

T. Kurbatova

TRADABLE GREEN CERTIFICATES SYSTEM: PROSPECTS FOR UKRAINE

Summary

The paper studies the basic principles of the Tradable Green Certificates system as an effective market-oriented mechanism to stimulate of electricity generation from renewable energy sources. The main factors, which influence the renewable energy development, among which implementation of effective economic instruments in the context of public administration belongs a key importance is given. The essence of the quota of "green" energy generation/consumption and its role in creating a stable high demand for renewable energy is defined. The importance of green certificates to provide revenue to cover the cost of electricity production from RES is described. Implementation at the national level of mandatory quotas and system emission and circulation of the green certificates with the aim of acceleration attraction of renewable energy sources to the energy balance of Ukraine is justified.

№ 2 2015, стор. 131 - 135

Кількість переглядів: 272

Відомості про авторів

T. O. Курбатова

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

T. Kurbatova

Ph.D. Student, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Курбатова T. O. Система торгівлі зеленими сертифікатами: перспективи для України. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 131–135.

Kurbatova, T. (2015), “Tradable green certificates system: prospects for Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 131–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.