EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОРПОРАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
А. В. Базавлук

Назад

УДК: 338.47

А. В. Базавлук

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОРПОРАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано корпоративні трансформації в системі залізничного транспорту деяких європейських країн. Виявлено позитивні та негативні наслідки проведення реформ з метою використання наявного досвіду у процесі здійснення корпоративних трансформацій на залізничному транспорті України.

А. Bazavluk

FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE TRANSFORMATIONS ON RAILWAYS AND USE IT TO CREATE A STRATEGY FOR STATE FINANCIAL POLICY FOR THE RAILWAYS OF UKRAINE

Summary

The article is devoted research and analysis of corporate transformations in the system of railway transport of foreign countries. Еxposure of positive and negative consequences of carrying out reforms with the purpose of the use of existent experience in the process of realization of corporate transformations in the railway transport of Ukraine.

№ 2 2015, стор. 111 - 114

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

А. В. Базавлук

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

А. Bazavluk

Postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University by Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Базавлук А. В. Зарубіжний досвід корпоративних трансформацій на залізницях та використання його при розробці стратегії державної фінансової політики на залізничному транспорті України. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 111–114.

Bazavluk, А. (2015), “Foreign experience of corporate transformations on railways and use it to create a strategy for state financial policy for the railways of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 111–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.