EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЕКО-ІННОВАЦІЙ
К. О. Бояринова, А. І. Омельченко

Назад

УДК: 332.142.6

К. О. Бояринова, А. І. Омельченко

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЕКО-ІННОВАЦІЙ

Анотація

У статті визначено сутність та особливості еко-інновацій, особливості соціально-економічного розвитку для промислових підприємств за умов використання екологічних інновацій. Запропоновано методичний підхід до визначення потреби підприємства у впровадженні еко-інновацій. Проведено дослідження за допомогою "методу парних порівнянь" по Т.Сааті для вибору оптимального шляху екологізації виробництва.

K. Boyarynova, A. Omelchenko

FEATURES OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES WHO BASED ON ECO-INNOVATONS

Summary

The article outlines the nature and characteristics of eco-innovations and features of the socio-economic development for industrial companies using an environmental innovation. The methodical approach to determine the needs of the enterprise in the implementation of eco-innovation. A study using the "method of paired comparisons" on T.Saati to choose the best way of greening production.

№ 2 2015, стор. 95 - 98

Кількість переглядів: 244

Відомості про авторів

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

K. Boyarynova

PhD (Econ), Docent, Docent of Management Department, National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute"


А. І. Омельченко

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

A. Omelchenko

Student of the Faculty of Management and Marketing, National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute"

Як цитувати статтю

Бояринова К. О., Омельченко А. І. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 95–98.

Boyarynova, K. and Omelchenko, A. (2015), “Features of social-economic development of enterprises who based on eco-innovatons”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 95–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.