EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ
В. Р. Крупа

Назад

УДК: 330.5

В. Р. Крупа

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі сільських домогосподарств у соціально-економічному розвитку країни. Автором описано взаємозв'язки домогосподарств з іншими секторами національної економіки та визначено їх функціональну приналежність до процесів, що відбуваються на макрорівні. Подано змістовну та аналітичну характеристику основних видів ділової активності сільських домогосподарств. Зокрема оцінено їх внесок у ресурсне забезпечення економіки та виробництво сільськогосподарської продукції. На основі аналізу доходів, витрат і заощаджень визначено міру участі сільських домогосподарств у формуванні споживчого попиту, стану державних фінансів, у процесах інвестування та відтворення людського капіталу. Запропоновано заходи, які необхідно вжити на загальнодержавному рівні для повноцінної інтеграції сільських домогосподарств у систему економічних відносин.

V. Krupa

BUSINESS ACTIVITY OF RURAL HOUSEHOLDS IN THE MACROECONOMIC DIMENSION

Summary

The article investigates the role of rural households in the state economic and social development. The relationships of households with other national economy sectors are described and their functional affiliation to the macroeconomic processes is determined by author. The essential and analytical characteristics of the main types of business activity of rural households are presented. In particular, their contribution to the economy resources support and to the agricultural production was estimated. On the basis of analysis incomes, expenses and savings it was defined the rural household's participation in shaping of consumer demand and government finance and in providing of investment and of human capital reproduction. The measures, which need to apply on the national level for the full integration of rural households in the economic relations system, are proposed.

№ 2 2015, стор. 89 - 94

Кількість переглядів: 285

Відомості про авторів

В. Р. Крупа

к. е. н., в.о. доцента кафедри економічної теорії, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

V. Krupa

PhD, acting associate professor of the department of economic theory, Lviv national agrarian university, Lviv

Як цитувати статтю

Крупа В. Р. Ділова активність сільських домогосподарств у макроекономічному вимірі. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 89–94.

Krupa, V. (2015), “Business activity of rural households in the macroeconomic dimension”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 89–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.