EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА МАСШТАБІВ БЕЗРОБІТТЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Я. І. Юрик

Назад

УДК: 331.56

Я. І. Юрик

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА МАСШТАБІВ БЕЗРОБІТТЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Анотація

Здійснено аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій і Луганській областях, що дозволило виявити особливості прояву останнього, оцінити структурну асиметрію між пропозицією й попитом на працю, а також запропонувати актуальні вектори формування та реалізації державної політики з подолання й обмеження проблем безробіття цього регіону. Спрогнозовано вплив різних сценаріїв відродження Донбасу на рівень регіонального безробіття.

Y. Yuryk

THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND EXTENT OF UNEMPLOYMENT IN THE DONETSK AND LUGANSK REGIONS

Summary

The analysis of the dynamics and extent of unemployment in the Donetsk and Lugansk regions was done, this analysis allowed us to reveal the features of the unemployment, and to evaluate the structural asymmetry between supply and demand for labor, and we are going to propose the relevant vectors of formation and implementation of public policies of overcoming and limitations of unemployment's problems in the region. We have prepared forecast concerning impact of different scenarios Donbass's revival to the level of regional unemployment.

№ 2 2015, стор. 83 - 88

Кількість переглядів: 240

Відомості про авторів

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior researcher of department of socio-economic problems of labor, State Organization "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в донецькій та луганській областях. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 83–88.

Yuryk, Y. (2015), “The analysis of the dynamics and extent of unemployment in the donetsk and lugansk regions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 83–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.