EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН МІЖ БАНКАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ
С. В. Ведернікова

Назад

УДК: 336.77:338.43

С. В. Ведернікова

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН МІЖ БАНКАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні основи формування ефективних кредитних відносин між комерційними установами та підприємствами. Надано докладну характеристику основним видам кредитних продуктів, які надаються комерційними установами, їх недолікам та перевагам, а також на основі зарубіжного досвіду запропоновані шляхи впровадження та розвитку "комбінованих" та гібридних банківських кредитних продуктів. Сформульовано висновки аргументують необхідність повернення до кредитування за окремим та укрупненим об'єктом, що якісно змінить процедури надання та повернення кредитів і, як наслідок, зміцнить взаємовідносин між банками та підприємствами, акцентуючи увагу на формуванні портфеля партнерських відносин.

S. Vedernіkova

IMPROVEMENT CREDIT RELATIONS BETWEEN BANKS AND ENTERPRISES

Summary

The article deals with the theoretical and practical basis for the formation of effective relationship between credit institutions and commercial enterprises. Receive a detailed description of the main types of credit products provided by commercial institutions, their advantages and disadvantages, and based on international experience and the ways of implementation of "combined" hybrid bank and credit products. Formulated conclusions argue the need to return to lending for individual and large-sized object that qualitatively change the procedures for granting and repayment of loans, and therefore strengthen the relationship between banks and enterprises, focusing on a portfolio of partnerships.

№ 2 2015, стор. 75 - 78

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

С. В. Ведернікова

к. е. н., доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, зав. кафедри економіки та підприємництва, Міжрегіональна кадрова Академія м. Одеса, Україна

S. Vedernіkova

Candidate of Economic Sciences, Dr. fіlosofії at the Branch Economy, Prof. Interregional Academy of Personnel, Head. the Department of Economics and Business, Interregional Academy of Personnel, Odessa, Ukraine

Як цитувати статтю

Ведернікова С. В. Удосконалення кредитних відносин між банками та підприємствами. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 75–78.

Vedernіkova, S. (2015), “Improvement credit relations between banks and enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.