EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Ю. В. Касперович

Назад

УДК: 336.2

Ю. В. Касперович

ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості реалізації механізму податкового компромісу в контексті податкової реформи в Україні. Систематизовано теоретичні підходи до визначення податкової амністії: визначення, класифікаційні ознаки та цілі. Виявлено ризики в законодавчо затвердженій процедурі податкового компромісу в частині проведення фіскальними органами перевірок із донарахуванням податкових зобов'язань. Розроблено рекомендації для підвищення ефективності застосування податкового компромісу, що включають розширення його сфери дії, публікації переліку фіктивних фірм, надання можливості розстрочки сплати узгоджених сум. Здійснено прогноз та оцінку перспектив податкового компромісу з огляду на міжнародну практику. Обгрунтовано висновок щодо необхідності податкового компромісу як передумови подальшого вдосконалення систем податкового регулювання та адміністрування в Україні.

J. Kasperovich

THE TAX COMPROMISE AS AN ELEMENT OF TAX REFORM IN UKRAINE

Summary

The tax compromise implementation mechanism in the context of tax reform in Ukraine is explored in the article. The theoretical approaches to determining the tax amnesty within definition, classification criteria and goals are systematized. The risks in the statutory approved tax compromise procedure in part of the inspections by fiscal authorities with crediting additional tax liabilities are identified. Recommendations for improving tax compromise efficiency including expansion of its scope, publication list of fictitious companies, enabling the installment payment of the agreed amounts are made. The prospect of tax compromise with regard to international practice is estimated. The conclusion about tax compromise necessity as a prerequisite for further improvement of tax administration and regulation in Ukraine is substantiated.

№ 2 2015, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 253

Відомості про авторів

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

J. Kasperovich

Ph.D. in Economics, Senior consultant in Department of financial security, National Institute for Strategic Studies at The President of Ukraine, Senior lecturer at Department of finance and credit, Interregional academy of personnel management

Як цитувати статтю

Касперович Ю. В. Податковий компроміс як елемент податкової реформи в Україні. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 61–64.

Kasperovich, J. (2015), “The tax compromise as an element of tax reform in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.