EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ЦІНОВОЇ ПОЗИЦІЇ РИНКУ ЗОЛОТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
А. Г. Олексин, Ж. П. Лисенко

Назад

УДК: 336.7

А. Г. Олексин, Ж. П. Лисенко

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ЦІНОВОЇ ПОЗИЦІЇ РИНКУ ЗОЛОТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню механізму взаємодії ринку золота з іншими фінансовими інструментами в ціновій площині економічного простору. Автором проведено оцінку залежності ринку золота від курсу долара США через інтерпретацію впливу показника грошової маси, проаналізовано взаємозалежність ринку золота з суміжними ринками дорогоцінних металів шляхом кореляційного аналізу, а також розглянуто закономірності взаємодії ціни золота з динамікою ціни нафти та зміною фондових індексів. У процесі дослідження виявлено фундаментальну тенденцію ринкової ціни на золото до експоненційного зростання, якому притаманна циклічність, що дозволяє здійснювати прогнозні розрахунки цінової динаміки ринку золота з урахуванням економічних взаємопов'язаних факторів впливу. Можливість прогнозу цінової позиції золота забезпечить мінімізацію інвестиційних ризиків на фінансових ринках та створить можливості для здійснення раціональної диверсифікації фінансових вкладень в умовах глобальної ринкової економіки.

A. Oleksyn, J. Lysenko

THE INFLUENCE ANALYSIS OF THE ECONOMIC FACTORS OF THE GLOBAL MARKET ECONOMY CONDITIONS ON THE MARKET GOLD PRICE POSITION ALTERNATION REGULARITY

Summary

This article is dedicated to the gold market mechanism interaction with other financial tools in the sphere of economic price space. The note describing the gold market dependence from the dollars rate through the pecuniary amount rate interpretation impact is carried out by the author, the interdependence between gold market and the precious metal adjacent markets is analyzed by correlation analysis, the regularity between gold price and the oil price dynamics with the fund rates alteration is described. The market price fundamental tendencies on gold to exponential augmentation is detected in the process of investigation that is characterized by cyclicity that enables to execute the gold price dynamics prognostic calculations regarding the economic interdependent factors of influence. The possibility to forecast the gold price position will provide the financial markets investment risks minimization and will create the possibility to execute the financial deposits rational diversification in the conditions of global market economy.

№ 2 2015, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 769

Відомості про авторів

А. Г. Олексин

к. е. н., доцент кафедри грошового обігу і кредиту, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

A. Oleksyn

Ph.D., assistant professor of the department of monetary and credit Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi


Ж. П. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

J. Lysenko

Ph.D., assistant professor of the department of finance Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Олексин А. Г., Лисенко Ж. П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки . Економіка та держава. 2015. № 2. С. 55–60.

Oleksyn, A. and Lysenko, J. (2015), “The influence analysis of the economic factors of the global market economy conditions on the market gold price position alternation regularity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.