EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
К. М. Роменська

Назад

УДК: 338.2

К. М. Роменська

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості застосування методу аналізу ієрархій як інструменту прийняття альтернативних рішень. Досліджено процес прийняття обгрунтованих управлінських рішень для підвищення ефективності функціонування існуючих малих підприємств та покращення якості результатів їх діяльності. Визначено можливості застосування методу аналізу ієрархій на прикладі малого підприємства, що забезпечить прийняття обгрунтованих рішень з питань використання наявних фінансових ресурсів. Підкреслено, що застосування методу аналізу ієрархій є одним із заходів, спрямованих на забезпечення ефективного використання наявних фінансових ресурсів підприємств усіх сфер діяльності. Встановлено доцільність вживання й поширення даної методики для сприяння розвитку малого підприємництва в усіх регіонах, що стане запорукою прибуткової діяльності цих підприємств та створить умови для сталого економічного розвитку країни.

K. Romenska

IMPROVING OF THE EFFICIENCY OF A SMALL BUSINESS BASED ON THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Summary

The paper considers the nature and the essence of the application of analytic hierarchy process as the instrument for decision alternatives. The process of making the reasonable management decisions for the improving the efficiency of existing small businesses and the quality of their results was researched. The possibilities of using the analytic hierarchy process as an example of a small business, that ensuring making the reasonable decisions in questions of using available financial resources were determined. It is emphasized, that the using the analytic hierarchy process is one of the measures aimed to ensure the effective using of available financial resources of the enterprises of all areas. It was established the feasibility of using and dissemination of these methods to promote small businesses in all regions that will ensure profitable operation of their businesses and create the conditions for sustainable economic development of the country.

№ 2 2015, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 296

Відомості про авторів

К. М. Роменська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

K. Romenska

Ph.D., associate professor, the Department of finance, Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Роменська К. М. Підвищення ефективності діяльності малого підприємства на основі методу аналізу ієрархій. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 39–42.

Romenska, K. (2015), “Improving of the efficiency of a small business based on the analytic hierarchy process”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.