EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Н. П. Карачина, А. В. Вітюк

Назад

УДК: 631.37

Н. П. Карачина, А. В. Вітюк

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню передумов інвестиційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування. Розглядається реальний стан галузі в перспективі та можливості для продовження розвитку виробничих процесів, надання ремонтних послуг та формування дилерської мережі в рамках визначальних кількісних та якісних факторів впливу. Визначено основні тенденції розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування та його зв'язок із станом сільського господарства. Виявлено основні причини та проблеми споживачів продукції сільськогосподарського машинобудування, що перешкоджають їм у придбанні нової техніки. Обгрунтувано можливості розвитку та визначення категорій основних та потенційних споживачів пропонованої продукції та послуг у рамках можливого їх забезпечення. Основним результатом дослідження є обгрунтована аргументація шляхів реорганізації підприємств сільськогосподарського машинобудування та виявлення можливостей розвитку кожного з них.

N. Karachуna, A. Vitiuk

CREATION OF PRECONDITIONS OF INVESTMENT DEVELOPMENT AFRICULTURAL ENDINEERING

Summary

The paper is dedicated to research backgrounds of the investment development of agricultural engineering. The real condition of the industry in the future and capabilities to continue the development and production processes, to provide repair services and forming dealer network are considered within main quantitative and qualitative factors of impact. The main tendencies of development of agricultural engineering and its relation with condition of agriculture are determined. The main reasons and problems of consumers of offered products and services that prevent buying of new equipment are finded. Possibilities of development and determination main categories of consumers of products and services offered within their possible support are justified. The main result of the research is motivated reasoning ways of reorganization enterprises of agricultural engineering and finding capabilities of development of each of them.

№ 2 2015, стор. 35 - 38

Кількість переглядів: 256

Відомості про авторів

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Karachуna

Ph.D. in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia


А. В. Вітюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

A. Vitiuk

Post-Graduate Student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Карачина Н. П., Вітюк А. В. Формування передумов інвестиційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 35–38.

Karachуna, N. and Vitiuk, A. (2015), “Creation of preconditions of investment development africultural endineering”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 35–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.