EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК НЕПРЯМИЙ МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Т. В. Майорова

Назад

УДК: 339.727.2

Т. В. Майорова

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК НЕПРЯМИЙ МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розкрито сутність податкового інвестиційного кредиту. Визначено переваги інвестиційного податкового кредиту порівняно з іншими формами кредиту. Проаналізовано зарубіжний досвід використання різних форм інвестиційного податкового кредиту у фінансуванні інновацій в Японії, США, Новій Зеландії та інших розвинених країнах, а також визначено можливі шляхи його використання в Україні. Запропоновано за базу для нарахування інвестиційного податкового кредиту використовувати обсяг капітальних інвестицій у дослідження і розробки. Оптимальним строком такого кредиту слід вважати термін від 1 до 5 років, який збігається з термінами амортизації більшості груп активної частини основних фондів. Розмір відсоткової ставки за інвестиційним податковим кредитом може бути прив'язаний до одного із показників: рівня інфляції або облікової ставки Національного банку України.

T. Mayorovа

INVESTMENT TAX CREDIT AS AN INDIRECT METHOD OF FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY

Summary

The article reveals the essence of investment tax credit. The benefits of the investment tax credit in comparison to other forms of credit are determined. The foreign experience of usage of different forms of investment tax credit for innovation financing in Japan, the USА, New Zealand and other developed countries are analysed, and the possible ways of its implementation in Ukraine are defined. The amount of capital investments in research and development is proposed to be used as a basis for investment tax credit charge. The best term of the loan should be considered a period from 1 to 5 years that coincides with the timing of amortization of the most active asset groups. The investment tax credit interest rate can be related with one of the indicators: inflation rate or the National Bank of Ukraine rate.

№ 2 2015, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 243

Відомості про авторів

Т. В. Майорова

к. е. н., доц., завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

T. Mayorovа

PhD, Associate Professor, Head of the Chair Investment Banking SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Майорова Т. В. Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної діяльності. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 31–34.

Mayorovа, T. (2015), “Investment tax credit as an indirect method of financing of innovation activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.