EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ БІЗНЕС-СЕГМЕНТУ ЕКОНОМІКИ UPSTREAM
І. Г. Фадєєва

Назад

УДК: 658.5:622.276:622.24

І. Г. Фадєєва

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ БІЗНЕС-СЕГМЕНТУ ЕКОНОМІКИ UPSTREAM

Анотація

У статті розглянуто сутність та доцільність застосування систем підтримки процесів прийняття рішень менеджерами нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури, зокрема бурових підприємств. Проаналізовано концептуальні підходи до управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури. Розглянуто метод інформаційної підтримки процесів прийняття
управлінських рішень за умов апріорної та поточної невизначеності цього процесу на основі використання інформаційних технологій на різних рівнях інтегрованої системи управління, застосування якого забезпечить зменшення витрат на буріння свердловин. Доведено, що використання підтримки прийняття рішень менеджерами в системі управління витратами дає економію за рахунок ефективного управління усіма видами ресурсів і оптимізації витрат на буріння нафтових і газових свердловин.

I. Fadyeyeva

A CONCEPTUAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SUPPORT DECISION-MAKING PROCESSES IN THE SYSTEM CONTROLLING THE BUSINESS SEGMENT OF THE ECONOMY UPSTREAM

Summary

The article examines the nature and feasibility of systems support decision making by managers oil and gas companies corporate structure, including drilling companies. Analyzed conceptual approaches to the management of oil and gas companies corporate structure. The method of informational technology support decision-making under conditions of uncertainty and the current priori this process through the use of information at different levels of an integrated management system, the use of which will reduce the cost of drilling wells. It is proved that the use of decision support managers in the management saves costs through effective management of all kinds of resources and optimize the cost of drilling oil and gas wells.

№ 2 2015, стор. 6 - 11

Кількість переглядів: 252

Відомості про авторів

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Fadyeyeva

doctor of economics, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Фадєєва І. Г. Концептуальний підхід до розвитку систем інтелектуальної підтримки процесів прийняття рішень у системі контролінгу бізнес-сегменту економіки upstream. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 6–11.

Fadyeyeva, I. (2015), “A conceptual approach to the development of intellectual support decision-making processes in the system controlling the business segment of the economy upstream”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.