EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕФОРМАЦІЇ АПАРАТУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко

Назад

УДК: 340.13

С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕФОРМАЦІЇ АПАРАТУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Анотація

У статті акцентовано увагу на сутності та практичних проявах корупційних дій і необхідності проведення антикорупційної політики. Здійснено аналіз чинників виникнення кризових корупційних явищ у системі органів державної влади, досліджено причини корупції на основі розкриття природи причинного зв 'язку.

S. Lazarenko, K. Babenko

CAUSAL COMPLEX DEFORMATION APPARATUS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

In the article attention is accented on essence and practical displays of corruption actions and necessity of realization of anticorruption policy. The analysis of factors of origin of the crisis corruption phenomena is conducted in the system of public authorities, reasons of corruption are investigated on the basis of opening of nature of causal connection.

№ 1 2015, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine


К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

Як цитувати статтю

Лазаренко С. Ж., Бабенко К. А. Причинно-наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації. Економіка та держава. 2015. № 1. С. 6–9.

Lazarenko, S. and Babenko, K. (2015), “Causal complex deformation apparatus of public administration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.