EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
Л. О. Білокінь

Назад

УДК: 336.748.12

Л. О. Білокінь

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ

Анотація

У поданій статті визначено сутність інфляції, теоретичні основи її видів та її вплив на економіку України. Автором було досліджено причини інфляційних процесів та їх основні негативні прояви, опрацьовано статистичні дані та досліджено сучасний стан інфляції в Україні, її динаміка за 2003—2013 роки. Визначено шляхи впливу інфляції на економічну ситуацію в країні, а також запропоновано заходи короткострокового та довгострокового характеру для боротьби з інфляцією.

L. Bilokin

THEORETICAL BASES OF INFLATION, ITS FEATURES IN UKRAINE AND IMPACT ON THE ECONOMY

Summary

In the submitted paper the essence of inflation, the theoretical foundations of its species and its impact on the economy of Ukraine. The authors investigated the causes of inflation and its main negative effects, processed statistics and the current state of inflation in Ukraine, its dynamics for 2003—2013 years. The ways of the effects of inflation on the economic situation in the country, and suggests measures of short-term and long-term nature to fight inflation.

№ 12 2014, стор. 153 - 156

Кількість переглядів: 861

Відомості про авторів

Л. О. Білокінь

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

L. Bilokin

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

Як цитувати статтю

Білокінь Л. О. Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 153–156.

Bilokin, L. (2014), “Theoretical bases of inflation, its features in Ukraine and impact on the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 153–156.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.