EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ВІЙНИ У МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ
Д. В. Павловський

Назад

УДК: 658.8:637.134

Д. В. Павловський

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ВІЙНИ У МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад стратегії маркетингової війни у молокопереробній галузі.
У зв'язку із сучасною ситуацією в галузі молокопереробки, яка вимагає рішучих кроків щодо досягнення кращих результатів в умовах загострення конкурентної боротьби, запропоновано підхід до досягнення маркетингових перемог, як до військових перемог.
Дослідивши сучасні підходи щодо шляхів вирішення проблеми зростання конкурентоспроможності та економічного розвитку підприємств, запропоновано використання як однієї із альтернативних стратегій економічного розвитку молокопереробної галузі стратегію маркетингової війни, в основу якої покладено постулати, які розробили відомі автори "Маркетингових війн" — Джек Траут та Ел Райс, а також використано так звану "парадигму конфлікту" за Тимом Амблером.
Побудовано стратегічний квадрат для молокопереробної галузі, в якому визначено підприємство — лідер ринку молокопереробки — ПАТ "Житомирський маслозавод" з рекомендацією вести оборонну війну; підприємство №2 у галузі — ДП "Ружин-молоко", для якого найкращим варіантом визнана наступальна війна; для дрібніших конкурентів — ТОВ "Андрушівський маслосирзавод", ТОВ "Галіївський маслозавод" — флангова війна; для локальних або регіональних молокопереробних компаній (сюди ввійшли усі інші молокопереробні підприємства Житомирської області) — партизанська війна. Наведено принципи ведення цих війн.

D. Pavlovskyy

MARKETING WAR STRATEGY IN THE DAIRY INDUSTRY

Summary

The aim of the article is to study the theoretical, methodological principles and application of marketing war strategy in the dairy industry.
Due to the current situation in the dairy industry that requires decisive actions to achieve the best results in circumstances of increased competition, an approach to achieve marketing results as military victories is offered.
The marketing war strategy which is based on the postulates that were developed by famous authors of "Marketing warfare" — Jack Trout and Al Ries, is proposed as one of the alternative strategies for economic development of dairy industry after examining modern approaches to address the problem of increased competitiveness and economic development of enterprises. In addition the "conflict paradigm" by Tim Amble is used.
The strategic square of dairy industry is built. It defines the company that leads the dairy industry market — PJSC "Zhytomyr Butter Plant" and recommends defensive war; №2 company in the industry — SE "Ruzhin Milk", for which the best option is recognized offensive war; for smaller competitors — LLC "Andrushevsky Creamery", LLC "Galyiv butter" — flank war; for local or regional dairy companies (this includes all other dairy enterprises of Zhytomyr oblast) — guerrilla warfare. The principles of these wars are shown.

№ 12 2014, стор. 149 - 152

Кількість переглядів: 808

Відомості про авторів

Д. В. Павловський

аспірант кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

D. Pavlovskyy

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Павловський Д. В. Стратегія маркетингової війни у молокопереробній галузі. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 149–152.

Pavlovskyy, D. (2014), “Marketing war strategy in the dairy industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 149–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.