EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХІД ЩОДО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
К. М. Каламбет

Назад

УДК: 658.14(075.8)

К. М. Каламбет

ПІДХІД ЩОДО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Анотація

Запропоновано методичний підхід щодо планування на підприємстві на основі використання ланцюгової матричної моделі. Впровадження даної моделі дозволяє обгрунтувати планові доходи та удосконалити організаційно-економічну стратегію управління витратами. Дозволяє реалізувати основні заходи та цілі оптимізації витрат на підприємстві, до яких відносяться ефективне управління грошовими потоками, основними фондами; впровадження ресурсозберігаючих технологій; збільшення продуктивності праці та перегляд нормативів оплати праці тощо.

K. Каlambet

APPROACH TO PLANNING AT THE ENTERPRISE THROUGH THE USE OF MATRIX MODELS

Summary

The methodical approach to planning in the company on the basis of chain matrix model. Implementation of this model allows to substantiate estimated revenues and improve organizational and economic strategy of cost management. Allows you to implement priorities and goals of cost optimization in the enterprise, which include effective cash management, fixed assets; introduction of resource-saving technologies; increase productivity and wage revision of standards and so on.

№ 12 2014, стор. 144 - 148

Кількість переглядів: 767

Відомості про авторів

К. М. Каламбет

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

K. Каlambet

postgraduate student of Poltava state agrarian Academy

Як цитувати статтю

Каламбет К. М. Підхід щодо планування на підприємстві на основі використання матричних моделей . Економіка та держава. 2014. № 12. С. 144–148.

Каlambet, K. (2014), “Approach to planning at the enterprise through the use of matrix models”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 144–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.